=
 • ثــــبت نرم افزار

  توليدکنندگان محترم حوزه رسانه هاي ديجيتال مي توانند جهت ثبت نام توليد نرم افزاري خود و صدور شناسنامه نرم افزار به سامانه ثبت نرم افزار به آدرس login.saramad.ir مراجعه نموده ...

   ثــــبت نرم افزار
  توليدکنندگان محترم حوزه رسانه هاي ديجيتال مي توانند جهت ثبت نام توليد نرم افزاري خود و صدور شناسنامه نرم افزار به سامانه ثبت نرم افزار به آدرس login.saramad.ir مراجعه نموده و پس از تکميل فرم الکترونيکي مريوطه، مراحل ثبت نرم افزار را طي نمايند.
 • ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي

  اين ستاد به منظور انتظام امور و فعاليت هاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در کشور و با هدف ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني ...

   ساماندهي پايگاه هاي اينترنتي
  اين ستاد به منظور انتظام امور و فعاليت هاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در کشور و با هدف ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني راه اندازي گرديده است.
 • شبکه ملی فرهنگ

  شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای است سازمان یافته از: سامانه های برخط، مراکز فرهنگی دیجیتال و اقدامات حمایتی، آموزشی و اطلاع رسانی که با هدف استفاده ...

   شبکه ملی فرهنگ
  شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای است سازمان یافته از: سامانه های برخط، مراکز فرهنگی دیجیتال و اقدامات حمایتی، آموزشی و اطلاع رسانی که با هدف استفاده بهینه از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام، تحت راهبری و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و اجرا گردیده و متناسب با فن آوری های روز توسعه و ارتقا می یابد.
 • سامانه آموزش و آزمون مجازی

  مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با هدف ارزیابی سطح دانش دیجیتال و آموزش مفاهیم پایه ای فناوری اطلاعات به منظور ارتقا سطح سواد دیجیتال، سامانه آزمون ...

   سامانه آموزش و آزمون مجازی
  مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با هدف ارزیابی سطح دانش دیجیتال و آموزش مفاهیم پایه ای فناوری اطلاعات به منظور ارتقا سطح سواد دیجیتال، سامانه آزمون مبتنی بر وب و پرتال جامع آموزش الکترونیکی را راه اندازی نموده است.